2
juni
0 Comments
Posted in Reacties

Against Modern Football : de redding van het moderne voetbal

In het vorige nummer van Volonté Générale (n°1 2014) is een hevige discussie gevoerd over de combiregeling in het betaalde voetbal. Ook op de website leidde dit tot veel reacties. Thomas Roode pakt deze discussie breder op, en gaat in deze reactie in op de cultuur van het moderne voetbal en de tegenbeweging die overal op de wereld ontstaat op de tribunes.

3
juni
0 Comments
Posted in Reacties

Over welk spook hebben we het precies?

In het vorige nummer verdedigde Thomas Roode de stelling dat het spook van het communisme weer door Europa waart. Bij het zoeken naar een uitweg uit de huidige economische en politieke crises zou het communisme logische en wenselijke oplossingen bieden. In deze reactie zal Lars Cornelissen proberen aan te tonen dat Roodes geopperde oplossing in feite geen communisme, maar socialisme is. Tevens laat hij zijn kritische licht schijnen over de voorstellen die wel uit communistische hoek komen.

4
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

De terugkeer van het communisme

Op 12 september hebben 9.462.223 Nederlanders de moeite genomen naar het stembureau te gaan en te kiezen voor de politieke partij van hun voorkeur. Elke kiezer hoopt dat de lijsttrekker van de door hem gekozen partij zich de machtigste man of vrouw van het land mag noemen. Is dit een juiste voorstelling van hoe de werkelijke situatie in Nederland is? Kiezen wij eigenlijk wel de machtigste persoon van het land? Nee. Tenzij op uw stembiljet Peter Voser (CEO van Royal Dutch Shell), Paul Polman (CEO van Unilever) of Frans van Houten (CEO van Philips) stonden.