5
september
0 Comments
Posted in Reacties

Ingezonden brief

Ik geniet over het algemeen wanneer mensen zich betrokken voelen bij de samenleving, vooral in tijden dat de samenleving het moeilijk heeft. Toch was er mijnerzijds ook enige terughoudendheid te bespeuren als het gaat om de status die jullie toekennen aan intellect en intellectuelen, waartoe jullie je kennelijk rekenen. Jullie stellen dat intellectuelen de kar zullen moeten trekken. Welke kar?