1
december
3 Comments
Posted in Recensies

Gemengde gevoelens over samengesteld werk Rosanvallon

Ruim twee jaar geleden ontving de Franse historicus en politiek denker Pierre Rosanvallon de Spinozalens. Ter gelegenheid hiervan werd in Nederland het boek Democratie en tegen-democratie uitgebracht. In het boek zijn verschillende teksten van en over de denker samengebracht. Het boek begint met een uitgebreide inleiding op het leven en het werk van Rosanvallon geschreven door Ido de Haan, hoogleraar Politieke Geschiedenis te Utrecht en juryvoorzitter van de Spinozalens 2012. Daarna komt Rosanvallon aan het woord.

3
december
0 Comments
Posted in Recensies

Pleidooi voor democratie zonder verkiezingen

De democratie verkeert in zwaar weer. Onlangs meldde Trouw dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking de leiding van ons land in handen van een ‘sterke leider’ zou willen geven. De onvrede onder de burgers is groot. Zij wachten sinds 2008 op een oplossing van de crisis, maar de ‘baantjesjagers’ uit Den Haag weten geen uitkomst te bieden. Onvrede leidt gelukkig niet tot apathie. De belangstelling voor politiek is niet verdwenen, integendeel: onderzoek toont aan dat de burger meer en meer met politiek bezig is. Echter, deze geestdrift gaat ook gepaard met wantrouwen ten opzichte van politici.

3
december
0 Comments
Posted in Recensies

Kleinburgerlijkheid in de DDR

Ostalgie is niet meer weg te denken uit de Duitse cultuur. De heimwee naar de Deutsche Demokratische Republik (DDR) schreeuwt je toe op elke straathoek in Berlijn. Naast de gebruikelijke ‘I ♥ Berlin’-shirts vliegen de retro voetbalshirts met het logo van de voormalige socialistische heilstaat je om de oren, de met toeristen volgepropte Trabantjes vervuilen nog steeds de stad en het zogenaamde Ampelmänchen kleurt tegenwoordig ook vele Westerse verkeerlichten. Gelukkig herinneren films als Das Leben der Anderen of Goodbye Lenin! ook aan de onderdrukking van het volk door het regime. De DDR leeft als onderdeel van de woelige Duitse geschiedenis onvermijdelijk voort in de gedachten van mensen.

5
september
0 Comments
Posted in Reacties

Niet de mensen, maar het systeem

Van den Boom concludeert in zijn essay dat de onkunde van de bevolking ten aanzien van politieke zaken door educatie kan worden opgeheven en/of verminderd. Hij schrijft dat hij de bevolking (nog) meer wil betrekken bij het besluitvormingsproces door haar meer inspraak te geven. Hij redeneert dat de bevolking over kennis dient te beschikken om besluiten te kunnen nemen. In deze redenering wordt in mijn ogen een verkeerde oorzaak-gevolg-relatie gelegd: meer kennis leidt niet tot betere besluitvorming. Daarbij komt dat burgers totaal geen behoefte hebben aan allerlei politiek geneuzel over de kleinste zaakjes. In mijn optiek is het probleem niet de representatieve democratie an sich, maar de wijze waarop deze ingevuld is. Niet de mensen, maar het systeem moet veranderen!

16
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Educatie en piramides

Democratie, iedereen heeft er wel een beeld bij. Democratie heeft mensen in de politieke wereld geïnspireerd, in Nederland bijvoorbeeld de oprichting van Democraten ’66 door onder anderen Hans van Mierlo. Ten tijde van de Koude Oorlog was democratie een krachtige term tegenover de dictatoriale regimes aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. De roep om (meer) democratie in de jaren ’60 van de vorige eeuw zette steden letterlijk in vuur en vlam en studenten figuurlijk. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarin democratie als term een belangrijke rol speelt. Telkens weer op een andere manier, wat onherroepelijk de vraag oproept: wat is democratie?