2
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Het interculturele cabaret en de invloed ervan op interetnische relaties

De afgelopen jaren is de Nederlandse bevolkingssamenstelling sterk veranderd door de komst van verschillende groepen migranten. Het heeft geleid tot een cultureel diverse samenleving, met nieuwe inzichten maar ook nieuwe problemen. Er wordt op verschillende manieren met deze problemen om gegaan: politici polderen erover en cabaretiers maken er grappen over. Terwijl de multiculturele samenleving voor de Nederlandse burgers steeds gewoner werd, kwam er een eerste generatie allochtone cabaretiers op.