3
juni
0 Comments
Posted in Reacties

Over welk spook hebben we het precies?

In het vorige nummer verdedigde Thomas Roode de stelling dat het spook van het communisme weer door Europa waart. Bij het zoeken naar een uitweg uit de huidige economische en politieke crises zou het communisme logische en wenselijke oplossingen bieden. In deze reactie zal Lars Cornelissen proberen aan te tonen dat Roodes geopperde oplossing in feite geen communisme, maar socialisme is. Tevens laat hij zijn kritische licht schijnen over de voorstellen die wel uit communistische hoek komen.