3
december
0 Comments
Posted in Columns

Heilig Paars

Wat een viering van politieke consensus viel ons land ten deel na het akkoord van Paars met de Bijbel. Het was vooral interessant hoe we deze triomfantelijke mannen, in het armentierige zaaltje, moesten duiden. Met een degelijk politiek systeem had het weinig te maken. De calvinistische handelaar met een Paarse biblebelt.

2
september
0 Comments
Posted in Columns

Privacy

Edward Snowden legde een enorm afluisterschandaal bloot. Het internet – de vrijplaats voor onafhankelijkheid, vrije nieuwsgaring en in sommige landen inmiddels een grondrecht – wordt volledig afgetapt. In de Arabische wereld was het internet de katalysator achter de revoluties en in China worden hele delen van het internet afgeschermd. Het internet is de moderne bedreiging van de macht en een wapen voor vrijheid.

3
juni
0 Comments
Posted in Columns

Vreemdelingenbeleid

De laatste weken waren er hevige discussies over ons vreemdelingenbeleid. Dit begon met het strafbaar stellen van illegaliteit en ging vervolgens ook over vluchtelingen die al jaren in detentiecentra zitten. Het lijflied van de PvdA, De Internationale, steekt schril af tegen het beleid dat de socialisten mede voorstaan.

4
maart
0 Comments
Posted in Columns

Gekroonde republiek

Met het Plakkaat van Verlatinghe verklaarde de Zeven Verenigde Nederlanden zich in 1581 onafhankelijk van de Spaanse vorst. Filips II werd gezien als tiran en voldeed niet meer aan de het beeld dat het volk van een koning verwachtte. De Zeven Provinciën besloten daarom een nieuwe soeverein te kiezen. De jonge onafhankelijke staat zocht vergeefs naar een nieuwe vorst, waarop ze in 1588 besloten om als Republiek verder te gaan. Hierdoor lag de soevereiniteit bij de Staten-Generaal, het volk. Een unicum in die tijd en het begin van de moderne staatsvorm.

3
december
0 Comments
Posted in Columns

Minister zonder portefeuille

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking is altijd een symbool geweest. Wanneer de PvdA aan de macht was, werd deze benoemd. Wanneer de partij niet in de regering zat, werden de taken weer onder een andere minister geschaard en verdween de titulatuur. Het is een symbool om het belang van ontwikkelingssamenwerking kracht bij te zetten.

3
september
0 Comments
Posted in Columns

Vakkenvullers

Richard de Mos is weg bij de PVV. Hij had zijn plicht vervuld door jaren zijn leider blindelings te volgen. Het is bijna een schitterende beeldspraak: De PVV neemt afscheid van De Mos (demos). Geert heeft het volk verlaten, de laan uitgestuurd en afgedankt. De vraag rijst of het volk eigenlijk ooit echt een stem gehad heeft bij deze partij. Volgens de dissidenten-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven is Geert het contact met de samenleving al lang kwijt. Henk en Ingrid kent hij niet en hij is zich er van bewust dat meer dan de helft van zijn programma niet te realiseren is. Evenals zijn fractiegenoten behandelt Geert het volk als stemvee.

4
juni
0 Comments
Posted in Columns

Erkenning door ontkenning

In Frankrijk werd in januari door het nationale parlement een wet aangenomen die de ontkenning van de Armeense genocide, evenals ontkenning van de Holocaust, strafbaar maakte. De Turkse regering was woedend en de Turkse ambassadeur werd teruggeroepen naar Ankara. Het hooggerechtshof van Frankrijk heeft inmiddels de wet nietig verklaard, omdat de vrijheid van meningsuiting er door in het gedrang zou komen. De Turkse regering juichte die beslissing toe en was gelukkig dat de vrijheid van meningsuiting zegevierde. Het is een bizar contrast dat Turkije, dat het erkennen van de Armeense genocide strafbaar heeft gesteld, dit besluit toejuichte onder het mom van die vrijheid.

5
maart
0 Comments
Posted in Columns

U vraagt, wij draaien

Het CDA heeft onlangs een nieuwe koers bepaald. De partij van de christendemocraten moet weer warmte uitstralen en een partij zijn die openstaat voor iedereen die de universele waarden als respect, vrijheid en rechtvaardigheid ondersteunt. Wat vooral duidelijk moet worden volgens het Strategisch Beraad, is dat het CDA geen VVD-light of een machtspartij is die op slinkse wijze dingen wil ritselen. Het partijbestuur van het CDA gaf de opdracht aan het Strategisch Beraad om de nieuwe koers te bepalen. Ze waren ontevreden over de koers van de partijtop; lees Maxime Verhagen. De slechte positie van de partij in de peilingen zal daar een grote rol in hebben gespeeld.

5
december
0 Comments
Posted in Columns

Doe eens normaal man

‘Doe eens normaal man!’ zei gedoogpartner en soms oppositieleider Geert Wilders tegen Mark Rutte. Daarop antwoordde de premier : ‘doe zelf eens normaal man!’ Je kunt dit zien als twee mannen die op redelijk onvolwassen wijze met elkaar debatteren, of als een wederkerige belediging en minachting van instituten. Ik zou graag willen voortborduren op de laatste.

5
september
0 Comments
Posted in Artikelen

De Arabische Lente is (nog) geen feest van de democratie

Het rommelt in het Midden-Oosten. En dit keer gaat het niet om Nederlandse politici of Deense cartoonisten. Het gaat, zo zegt men, om datgene wat wij tegenwoordig in de Westerse wereld wel als onze grootste verworvenheid beschouwen: vrijheid. Het recht van een bevolking om zijn eigen toekomst te kiezen en om de eigen machthebbers te kiezen en ze naar huis te sturen als ze hun boekje te buiten gaan, worden gezien als standaardkenmerken van moderne staten. Landen die (nog) niet democratisch zijn, zouden achterlopen. Impliciet is deze opvatting ook een onderdeel van het buitenlands beleid van Nederland en andere Westerse landen. Doordat zij democratisering in andere landen steunen wordt duidelijk dat ze van mening zijn dat landen die de democratie nog niet toepassen hulp nodig hebben om op hetzelfde (hoge) niveau als West-Europa te belanden. Nieuwe ‘echte’ democratieën zijn er echter nog niet ontstaan en weinig wijst erop dat de landen waar de lente is uitgebroken dat op eigen kracht snel zullen worden.