3
juni
0 Comments
Posted in Interviews

Op de automatische piloot als het kan, kritisch alert zijn als het moet.

Jan Bransen (1958) is filosoof en sinds 2002 hoogleraar Filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1985 tot 2002 was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en van 2000 tot en met 2003 was hij als bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige antropologie in de grondslagen van het humanisme verbonden aan de Universiteit Leiden. Volonté Générale sprak met hem over zijn kijk op filosofie en zijn nieuwe boek Laat je niets wijsmaken (Zoetermeer: Klement, 2013).

4
maart
0 Comments
Posted in Interviews

Jezelf ter discussie stellen en iemand anders worden

Luca Consoli (1971) studeerde en promoveerde in de theoretische fysica, maar is tegenwoordig werkzaam als universitair docent Wetenschap en Samenleving aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen. Volonté Générale sprak met hem over wetenschappelijke ethiek en de vormende rol die de universiteit zou moeten vervullen.

4
juni
0 Comments
Posted in Discussie, Multiculturalisme

Het probleem Multiculturalisme

Melden dat multiculturalisme al enige tijd een heet publiek hangijzer is, is zoiets als het intrappen van een open deur die al zes keer ingetrapt is. Wat valt er nog voor nieuws te melden over dit – met een knipoog naar Cor Bosman – totaal uitgekauwde thema? Misschien dit: ‘het’ probleem, het echte probleem, is vaststellen wat nu echt het probleem met multiculturalisme is. Integratie? Desintegratie? Individualisering? Kuddegeest? Solidariteit? Geloof? Atheïsme? De foute religie? Stupiditeit? Opvoeding? Beschaving? Etiquette? Moraal? Gezag? Taal? Ras, geslacht, geaardheid?

4
juni
0 Comments
Posted in Recensies

Geef de denkruimte weer de vrije ruimte!

Hoe ver staat het ideaal van de universiteit af van de werkelijkheid? Dit is de centrale vraag van de bundel Denkruimte, samengesteld door Wouter Sanderse en Evert van der Zweerde, waarin negen essays van tien verschillende medewerkers van de Radboud Universiteit (RU) te Nijmegen zijn opgenomen. In de essays wordt gesproken over zowel de onderzoeks- als de onderwijsfunctie van een de universiteit. In een tijd waarin niet wordt geïnvesteerd in onderwijs en innovatie, is dit een boek dat hard nodig is, omdat er kritisch wordt gereflecteerd op de negatieve consequenties hiervan op het academische klimaat in ons land.

4
juni
0 Comments
Posted in Discussie, Multiculturalisme

De weg naar tolerantie: een nieuw perspectief op multiculturalisme

Het huidige debat over multiculturalisme wordt gekenmerkt door een spanningsveld tussen de belangen van individuen die hun leven vorm willen geven vanuit een bepaalde culturele of religieuze overtuiging enerzijds, en de rol van de staat als ‘onpartijdige’ actor bij het vaststellen van rechten en wetten anderzijds. De Canadese politiek-filosoof Will Kymlicka stelt dat een cultuur de context kan vormen waarbinnen individuen zinvolle keuzes kunnen maken in het leven.

5
december
0 Comments
Posted in Recensies

De oorsprong van onze politiek

‘Misschien wel de meest besproken hedendaagse politiek en historisch denker’, zou Francis Fukuyama deze titel inmiddels mogen dragen? Als contemporain filosoof pakt hij de dingen niet verkeerd aan: met een wereldwijd gelezen werk over het einde van de geschiedenis op zijn naam komt hij nu met een alomvattend geschrift om de oorsprong van onze politiek te ontleden. Raar staan we hier niet van te kijken – Fukuyama is zelfs wat aan de late kant – want tien jaar geleden werd zijn eerdere visie op de geschiedenis op losse schroeven gezet door de aanslagen in New York. Tijd om nog eens kritisch naar zijn beeld van de geschiedenis te kijken, dat moet zelfs Fukuyama hebben gedacht.

5
september
0 Comments
Posted in Recensies

‘Try again. Fail again. Fail better.’

In het huidige intellectuele klimaat vormt de Sloveense cultuurfilosoof Slavoj Žižek een verbazingwekkende uitzondering. Terwijl andere linkse denkers zich omzichtig in middenposities vestigen, omarmt hij met een diep gevoel van urgentie de noodzaak tot radicale verandering in zijn boek In Defense of Lost Causes. Wars van een verstikkende politieke correctheid benadrukt Žižek dat we ondanks alles opnieuw moeten proberen via politieke actie het lot van de mensheid te verbeteren. De onvoorspelbaarheid van politiek handelen en de geringe slagingskans van dergelijke initiatieven zijn voor hem geen excuus voor passiviteit. De centrale gedachte van zijn boek ontleent hij dan ook aan Thomas Beckett: ‘Try again. Fail again. Fail better.’

16
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Het einde van het postmodernisme?

Wat is kennis? Wat is waarheid? Is er een antwoord op de vraag naar de zin van het leven? Hoe verhoudt dit tijdperk zich tot het verleden, en wat kan men van de toekomst verwachten? Dit zijn de fundamentele vragen die de filosofie zich stelt. Lang bestond de hoop dat met de vooruitgang van de wetenschap de mensheid een steeds hoger niveau van intellectuele volwassenheid zou bereiken, waardoor men ook lange tijd heeft geloofd dat er uiteindelijk een definitief antwoord zou komen op deze vragen. Deze hoop wordt zelfs gezien als de voornaamste boodschap van de Verlichting en de essentiële belofte van de moderniteit. Toch is het vertrouwen in dit ‘project’ ondanks enorme vooruitgang in de wetenschap ingestort.