2
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Staat van chaos: Oekraïne tussen Rusland en Europa

Het zal u niet ontgaan zijn: de politieke crisis die Oekraïne sinds eind november in haar greep houdt. Wat begon als een kleinschalig protest tegen de beslissing van president Janoekovitsj om in plaats van het Europese associatieverdrag te tekenen, aansluiting te zoeken bij de Russische douane-unie, is inmiddels uitgegroeid tot een van de ernstigste conflicten van de 21ste eeuw. Niet zozeer wat betreft het aantal slachtoffers of de schade, maar vooral in mondiale diplomatieke en politieke zin.

3
december
0 Comments
Posted in Artikelen

Een vertrouwenscrisis? Ontwikkelingen in het vertrouwen van burgers in de politie in Nederland en Europa.

Op 23 mei jongstleden vond in Nijmegen een TEDx event plaats, een grote conferentie naar aanleiding van het lustrum van de Radboud Universiteit, met als thema “Rebuilding Trust”. “Trust” werd hier opgevat als vertrouwen tussen individuen en vertrouwen van burgers in instituties. Hoewel het thema uit twee op het oog goed begrijpelijke woorden bestaat, riep het toch verschillende vragen op. Ten eerste werd gesuggereerd dat vertrouwen momenteel te laag is, ten tweede dat er vroeger meer van was, en ten derde dat het hersteld of verbeterd kan worden. Voor mij als sociale wetenschapper was het verbazend dat de eerste twee uiterst fundamentele kwesties tijdens deze, overigens uiterst interessante, conferentie niet of nauwelijks aan de orde kwamen. In deze bijdrage wil ik juist op deze problemen ingaan: is het momenteel zo slecht gesteld met vertrouwen, en was dat vroeger inderdaad beter? Hier concentreer ik mij op mijn eigen expertiseterrein, de relatie tussen burgers en de politie, zonder vertrouwen in andere instituties uit het oog te verliezen.