3
september
0 Comments
Posted in Columns

Vakkenvullers

Richard de Mos is weg bij de PVV. Hij had zijn plicht vervuld door jaren zijn leider blindelings te volgen. Het is bijna een schitterende beeldspraak: De PVV neemt afscheid van De Mos (demos). Geert heeft het volk verlaten, de laan uitgestuurd en afgedankt. De vraag rijst of het volk eigenlijk ooit echt een stem gehad heeft bij deze partij. Volgens de dissidenten-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven is Geert het contact met de samenleving al lang kwijt. Henk en Ingrid kent hij niet en hij is zich er van bewust dat meer dan de helft van zijn programma niet te realiseren is. Evenals zijn fractiegenoten behandelt Geert het volk als stemvee.

4
juni
0 Comments
Posted in Columns

Erkenning door ontkenning

In Frankrijk werd in januari door het nationale parlement een wet aangenomen die de ontkenning van de Armeense genocide, evenals ontkenning van de Holocaust, strafbaar maakte. De Turkse regering was woedend en de Turkse ambassadeur werd teruggeroepen naar Ankara. Het hooggerechtshof van Frankrijk heeft inmiddels de wet nietig verklaard, omdat de vrijheid van meningsuiting er door in het gedrang zou komen. De Turkse regering juichte die beslissing toe en was gelukkig dat de vrijheid van meningsuiting zegevierde. Het is een bizar contrast dat Turkije, dat het erkennen van de Armeense genocide strafbaar heeft gesteld, dit besluit toejuichte onder het mom van die vrijheid.

5
maart
0 Comments
Posted in Columns

Parels voor de zwijnen

In vijftien maanden tijd zijn tweede masters onwaarschijnlijk duur geworden, worden masteropleidingen gezien als studievertraging en wordt studievertraging gezien als doodzonde. Docenten in het middelbaar onderwijs staakten eind januari omdat zij veertig uur meer moeten gaan werken, maar daar niet extra voor betaald krijgen. Het cultuurbudget is bijna gehalveerd. Er is maar één conclusie mogelijk: is Cohen de bedrijfspoedel, dan is Marja van Bijsterveldt het bespaarvarkentje van kabinet Rutte I.

5
maart
0 Comments
Posted in Columns

U vraagt, wij draaien

Het CDA heeft onlangs een nieuwe koers bepaald. De partij van de christendemocraten moet weer warmte uitstralen en een partij zijn die openstaat voor iedereen die de universele waarden als respect, vrijheid en rechtvaardigheid ondersteunt. Wat vooral duidelijk moet worden volgens het Strategisch Beraad, is dat het CDA geen VVD-light of een machtspartij is die op slinkse wijze dingen wil ritselen. Het partijbestuur van het CDA gaf de opdracht aan het Strategisch Beraad om de nieuwe koers te bepalen. Ze waren ontevreden over de koers van de partijtop; lees Maxime Verhagen. De slechte positie van de partij in de peilingen zal daar een grote rol in hebben gespeeld.

5
december
0 Comments
Posted in Columns

Doe eens normaal man

‘Doe eens normaal man!’ zei gedoogpartner en soms oppositieleider Geert Wilders tegen Mark Rutte. Daarop antwoordde de premier : ‘doe zelf eens normaal man!’ Je kunt dit zien als twee mannen die op redelijk onvolwassen wijze met elkaar debatteren, of als een wederkerige belediging en minachting van instituten. Ik zou graag willen voortborduren op de laatste.

5
september
0 Comments
Posted in Columns

Het failliet van Europa

In de tijd van de Oude Grieken was Europa vooral wat Azië niet was. Al het gebied ten westen van Griekenland werd Europa genoemd en de Griekse poleis hielden als bewakers van de beschaving dapper stand tegen het Oosten. Op die manier werd Europa als geografische eenheid min of meer geboren. In de tweeduizend jaar die volgden was Europa vooral een strijdtoneel voor vorsten, religies en naties. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de angst voor het communisme leidden uiteindelijk tot een drang naar vreedzame eenwording. Van een balance of powers naar een power of balance.

16
mei
0 Comments
Posted in Columns

Arabische lente en Westerse winterslaap

In een integratiedebat met Janmaat in de jaren 1990 citeerde Bolkestein uit de Vergilius: ‘non tali auxilio nec defensoribus istis.’ Vrij vertaald bedoelde Bolkestein dat hij geen behoefte had aan dat soort verdedigers toen de voorman van de Centrum Democraten hem bijviel. Er is sindsdien veel veranderd. De huidige coalitie bestaat bij gratie Geert.