Redactie

De redactie van Volonté Générale wordt gevormd door een interdisciplinaire groep academici.

Martijn VG
Martijn van den Boom (1987) is politiek historicus en politiek filosoof. Tijdens zijn studies concentreerde hij zich op politieke ideeëngeschiedenis, met bijzondere aandacht voor de ideeën van het jacobinisme en Maximilien Robespierre gedurende de Franse Revolutie. Tevens is hij geïnteresseerd in de ontwikkeling van democratie en actief burgerschap. Op dit moment werkt hij als trainee voor het UWV en voor de denktank Edison Nijmegen.

Gaard VG

Gaard Kets (1987) is parlementair historicus en politiek filosoof. Hij koestert bijzondere interesse in de geschiedenis van Nederland en Duitsland, met een nadruk op linkse parlementaire en buitenparlementaire actie. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het denken over globale armoedebestrijding. Momenteel is hij werkzaam als adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

Jan VG
Jan Maas (1988) is cultuurhistoricus met een passie voor intercultureel contact tussen Azië en Europa in heden én verleden. Zijn interesse gaat uit naar het bevorderen van huidige interculturele dialoog en het versterken van toekomstige internationale samenwerking. Thans volgt hij de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Instituut Clingendael in Den Haag.

Roos VG
Roos van der Zwan (1990) is sociologe en volgde een premaster Politicologie. Ze liep stage bij TNO in Leiden en deed binnen het Honoursprogramma van de Radboud Universiteit onderzoek naar de relatie tussen integratie van migranten en depressieklachten. Op dit moment volgt ze de research master Social and Cultural Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van politiek, integratie- en migratievraagstukken.