Uw dagelijkse politiek-economische analyses

Niels Blom 

Bij het werken op de computer dwaalt menig mens regelmatig af naar websites als Facebook of 9gag. Anderen  struinen www.nu.nl of vergelijkbare nieuwswebsites af. Dit soort websites staat echter niet bekend vanwege het verschaffen van gedegen achtergrondinformatie of diepzinnige analyses; de korte nieuwsberichten geven slechts een kort overzicht van hedendaagse gebeurtenissen. Wie wil weten waarom iets heeft plaatsgevonden of wat de impact is van de gebeurtenis op regionaal, nationaal of globaal niveau, kan beter andere websites raadplegen. Een voorbeeld van een dergelijke website is Project Syndicate.[1]

De berichten van Project Syndicate worden aan de hand van twee thema’s georganiseerd: the Economists’ Club en Mind, Matter and Politics. Deze differentiatie geeft al aan dat economische onderwerpen prominent aanwezig zijn. De helft van de startpagina is gereserveerd voor commentaren en analysen van economische vraagstukken, de andere helft voor ‘de rest’: mind, matter and politics. Indien je geïnteresseerd bent in economische ontwikkelingen, en voornamelijk in commentaren op deze ontwikkelingen, is Project Syndicate dan ook een interessante aanvulling op het dagelijkse nieuws. Er worden ongeveer een à twee artikelen per dag over economische kwesties geplaatst. Dit is beduidend minder dan het aantal artikelen dat bijvoorbeeld The Economist over dit onderwerp publiceert. Daardoor zal Project Syndicate niet zozeer als primaire informatievoorziening gebruikt worden, maar zullen de artikelen van de website eerder als aanvulling op andere bronnen fungeren. Als je meer wilt weten over een bepaald onderwerp waarover je hebt gelezen in bijvoorbeeld the Economist, kan je overwegen te kijken op Project Syndicate.

Ongeveer hetzelfde geldt voor het thema Mind, Matter and Politics. Er worden dagelijks circa één à twee artikelen geplaatst; beduidend minder dan op de site van The New York Times of Time. Deze sites zijn dan ook primair gericht op nieuws – de analyses, commentaren en opinies zijn veelal secundair. Project Syndicate biedt uitkomst, want deze website biedt diepgaande analysen. Echter, doordat er maar één of twee artikelen per dag op de website gepubliceerd worden, zal het zeker geen website zijn die je dagelijks bezoekt. Het is voldoende de site eens per week te bezoeken.

De site is uniek door het grote aantal bekende personen dat artikelen schrijft. Zo schrijft bijvoorbeeld de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, regelmatig artikelen voor Project Syndicate. Ook zijn voorganger Kofi Annan, oud-premier van Groot-Brittanië Tony Blair, Microsoft oprichter Bill Gates en aartsbisschop Desmond Tutu geven via dit medium hun mening over hedendaagse problematiek. Helaas schrijven deze bekende mensen niet vaker dan eens per paar maanden een artikel. Verder bestaat de vaste redactie uit professoren van Princeton, Berkeley en Stanford, experts, (oud-)politici en activisten, wat zorgt voor een gevarieerd leesaanbod. Naast de artikelen is van alle auteurs achtergrondinformatie beschikbaar, waardoor het makkelijk en duidelijk is wat de achtergrond van de auteur en dus van het artikel is. Deze persoonlijke informatie is niet of nauwelijks voorhanden bij andere informatiebronnen als The Economist of The New York Times. Al deze schrijvers geven via Project Syndicate toegankelijke en scherpe inzichten in belangrijke kwesties die onze toekomst bepalen.[2] Hiermee is de website een uniek platform voor het vergaren van inzichten van experts op hun gebied en invloedrijke personen in deze wereld.

Samenvattend kan worden gesteld dat Project Syndicate een mooi medium is om te zien hoe invloedrijke personen de wereld analyseren. De prominente rol voor economische vraagstukken is een voordeel wanneer deze je interesse hebben, maar ook voor geïnteresseerden in bijvoorbeeld wereldpolitiek zijn er voldoende artikelen te vinden. De invloed die de auteurs hebben, maakt het lezen van hun visie bijzonder interessant. Zoals Joseph E. Stiglitz, Nobelprijswinnaar in de economie verklaarde: ‘If Project Syndicate did not exist we would have to invent it.’[3]

| Project Syndicate. A World of Ideas, http://www.project-syndicate.org/ 

Niels Blom (1991) volgt de researchmaster Social and Cultural Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen


[1] Beschikbaar via: www.project-syndicate.org (geraadpleegd op 6 mei 2013).

[2] Joseph E. Stiglitz, beschikbaar via: http://www.realclearworld.com/lists/top_world_news_sites_2012/project_syndicate.html (geraadpleegd op 6 mei 2013).

[3] Ibidem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>