Hoofdredactioneel (2012-4)

Het was een roerige herfst. Niet alleen het bestuur van globale politieke grootmachten zoals China en de Verenigde Staten veranderde, ook in Nederland wisselden na het tellen van de stemmen een aantal zetels van persoon. De koers die zal worden uitgestippeld, is gebaseerd op een samenwerking tussen de VVD en de PvdA. Iets wat deze partijen reeds delen, is dat zij afgelopen zomer een groep opvallend jonge leden erbij kreeg die niet alleen van de ene, maar ook van de andere partij lid werd. Dit georganiseerd vernieuwingsinitiatief is beter bekend als G500. In dit nummer van Volonté Générale geven Jony Ferket, één van de initiatiefneemsters, en Mike van de Weijer, een criticus, hun visie op de gedachte de Nederlandse politiek te verjongen en de democratie verder te ontwikkelen.

Naast een discussie over dit vernieuwingsinitiatief bevat dit nummer ook stukken over organisaties die al langer invloed uitoefenen op de Nederlandse politiek. Roel van den Tillaart gaat in zijn artikel niet alleen in op de wijze waarop belanghebbenden politieke keuzes kunnen beïnvloeden, maar geeft ook tekst en uitleg over de lobby als onderwerp van het politieke debat. Echter, naast de invloed van organisaties en belanghebbenden in het nationale, politieke krachtenveld, oefent het Centraal Planbureau (CPB) significante invloed uit op partijprogramma’s en Haagse keuzes die voor elke burger van belang zijn. René Vonk geeft in een artikel zijn visie op de invloed van het CPB-cijfermateriaal op het Nederlandse politiek bedrijf.

Hoewel dit hoofdredactioneel tot nu toe anders doet vermoeden, bevat dit nummer Volonté Générale niet alleen artikelen met een focus op de debatten van politiek Den Haag: de discussie over de hedendaagse genderrolpatronen duurt in dit nummer onverminderd voort. Daarnaast gaat Anna Tuenter in op de consequenties van het placebo-effect met betrekking tot het antidepressiva-gebruik in de samenleving, verdiept Boudewijn Wijnacker zich in de verhouding tussen architectuur en menselijke handelen, en neemt Chris van Gorp de conflicten in Noord-Ierland onder de loep.

Natuurlijk wordt ook dit nummer weer gekenmerkt door columns van Joep Willemsen en Johannes Visser. Zij laten hun licht schijnen op respectievelijk het ministerie van ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. Graag willen wij beide auteurs van harte bedanken voor hun prikkelende teksten en fijne samenwerking.

Het einde van het jaar komt in zicht. De duisternis slokt steeds meer tijd van de dag op. In combinatie geven deze twee niet alleen de mogelijkheid om de gedachten over het afgelopen jaar te laten gaan, maar bieden zij ook gelegenheid om over de toekomst na te denken. Wij zien deze gedachten graag tegemoet! Een goed laatste beetje 2012 en een allerbest, mooi 2013 toegewenst!

Martijn van den Boom,
Gaard Kets,
Jan Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>