Hoofdredactioneel (2011-2)

Op 15 mei jongstleden hebben wij met trots het eerste nummer van Volonté Générale gepubliceerd. Velen reageerden enthousiast op het eerste nummer. Zij waren te spreken over de doelstellingen en de inhoud van het tijdschrift. Daarnaast hebben bijdragen uit het eerste nummer tot reacties geleid. Deze zijn opgenomen in het nummer dat voor u ligt.

Naast lovende woorden hebben we ook kritische reacties ontvangen. Deze richten zich hoofdzakelijk op de term ‘intellectuelen’ in de ondertitel. Door het gebruik van deze term werd de redactie verweten ‘elitair’ te (willen) zijn en mensen buiten te sluiten. Dit vraagt om verheldering! Voor de publicatie van het eerste nummer is door de redactie gesproken over een ondertitel. ‘Tijdschrift voor jonge intellectuelen’ had onze voorkeur, omdat een andere mogelijkheid, ‘Tijdschrift voor academici’, een groot aantal mensen bij voorbaat buitensluit: de term ‘academici’ is alleen van toepassing op mensen die universitair zijn opgeleid. In tegenstelling tot ‘academici’ is de term ‘intellectueel’ volgens ons niet verbonden aan een bepaald opleidingsniveau. Het betreft iemand die zich wil inspannen om na te denken en te discussiëren over de toekomst van de maatschappij in het algemeen en bepaalde aspecten van die maatschappij in het bijzonder. Hoewel we ons met het blad voornamelijk op studenten, pas afgestudeerden en jonge wetenschappers richten, kan eenieder zich bij ons melden om mee te doen aan het debat. Elitair is een term die niet bij deze insteek past!

Zoals u misschien al gezien heeft, prijkt ‘Tijdschrift voor jonge intellectuelen’ niet langer op het titelblad. Hoewel wij van mening waren dat de ondertitel ‘intellectuelen’ een goede keuze was, stootte deze mensen tegen de borst en anderen vonden het, zoals gezegd, rieken naar elitisme. Om mensen niet af te schrikken, hebben we gekozen voor de meer neutrale titel ‘Debat. Visie. Toekomst.’. De nieuwe ondertitel sluit aan bij de doelstellingen van Volonté Générale en vat ons streven in drie kernbegrippen krachtig samen. Dat betekent echter niet dat we de doelgroepuit het oog verliezen: onze invulling van ‘jonge intellectuelen’ blijft de focus van dit tijdschrift.

In dit tweede nummer zullen de kernwoorden alledrie prominent aanwezig zijn. In het discussiestuk zullen Marijke Goeting en Michelle Franke hun visie geven over het thema ‘de commercialisering van de kunst’. Gaat het tegenwoordig nog om kunst an sich of praten we liever over de commerciele waarde? Joris Blaauw schrijft over het homo-beleid van het huidige kabinet en laat zien dat het debat over homo-emancipatie nog lang niet ten einde is. Daarnaast wordt er door auteurs met verschillende achtergronden niet alleen gefundeerd kritiek geleverd op artikelen uit het eerste nummer van Volonté Générale, maar ook op het tijdschrift als geheel. Niels Spierings, een jonge wetenschapper, vertelt in het interview over zijn visie op de huidige maatschappij en de universitaire wereld. Kortom, dit tweede nummer zit boordevol intellectueel gedachtegoed en aanleiding voor debat. Wij wensen u veel leesplezier en roepen u op om niet te schromen een reactie op een artikel, column of bespreking naar ons te sturen!

Martijn van den Boom
Gaard Kets
Jan Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>