Hoofdredactioneel (2011-3)

Het is december, de maand waarin Sinterklaas zijn pakjes rondbrengt en het kerstfeest voor velen een gezellig samenzijn betekent. Het is ook de maand waarin de dagen kort zijn en duisternis vele uren vult. Die donkere uren worden vaak gebruikt om na te denken en te reflecteren, want iedereen weet dat aan het einde van december een nieuw jaar aan de horizon gloort. Dit nummer van Volonté Générale is bedoeld om u tijdens deze dagen van stof tot nadenken te voorzien.

In deze decembermaand is er genoeg om over na te denken. Het occupy-protest vult de pleinen in New York, Parijs, Amsterdam en het algemene gevoel van onvrede fungeert daarbij als belangrijkste drijfveer. Er is veel aandacht voor het protest en de wijze waarop de manifestaties tot stand zijn gekomen en worden bestreden. Desniettemin blijven ze gewoon voortduren. De grieven van de betogers lopen radicaal uiteen en de doelen zijn alles behalve eenduidig. Dit bleek koren op de molen voor critici en de mensen die zich niet tot de 99 procent van de bevolking rekenen. Het occupy-protest is tot stand gekomen door discussie, blijft bestaan door discussie en is onderwerp van discussie. Daarnaast is de Nederlandse occupy-beweging tegen de inmenging van politieke partijen. Dit zet vraagtekens bij het fungeren van de huidige Nederlandse partijpolitiek. Heeft onze vorm van democratie gefaald?

Naar aanleiding van artikelen en reacties uit de eerste twee nummers van Volonté Générale, maar ook als reactie op de bovengenoemde actualiteit van de occupy-bewegingen, is er een drietal artikelen gebundeld onder de noemer ‘Kritische beschouwingen over de huidige democratie’. Anita van Rootselaar, Wouter Capitain en Peter Kerris geven hun visie op spanningen omtrent democratie. Echter, democratie is niet het enige thema dat dit nummer vult: Antonie van Campen gaat in op de problematiek rondom de discriminatie van de Roma in Europa, Linda Pannekoek legt aan de hand van haar eigen buitenlandervaringen uit wat de internationale uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis kan opleveren, en Thomas Vries betoogt waarom hij gruwt van het Nederlandse consumptiepatroon en het beleid dat dit patroon blijft voeden. Gloort er nog wel licht aan de Nederlandse horizon? In het interview zet Ruud van der Aalst uiteen hoe en waarom robotica tot vooruitgang in onze samenleving zal leiden. Natuurlijk ontbreekt het in dit nummer niet aan gefundeerde kritiek op het vorige nummer in de vorm van reacties. Daarnaast bevat deze uitgave zoals gebruikelijk een column en een drietal recensies.

Bent u het niet eens met een bepaalde uitspraak of stelling in een artikel, reactie, recensie of interview, stuur ons uw reactie en breng op die manier daadwerkelijk licht in de hedendaagse duisternis. Wij wensen u veel denk- en leesplezier!

 

 

Martijn van den Boom
Gaard Kets
Jan Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>