Contact

Contactgegevens

E-mail: redactie [at] volontegenerale [dot] nl.

Aanmelden abonnement
Voor gratis digitale toezending van elk nieuw nummer kunt u zich via het bovengenoemde e-mailadres aanmelden. Dit aanmelden kan tevens in de rechter kolom van deze website.

Aanleveren stukken
Wij zijn altijd op zoek naar goede auteurs met een vlotte pen, die een bijdrage willen leveren aan het nieuwste nummer. Heeft u een geschikt artikel of recensie op de plank liggen, of wilt u graag iets schrijven voor VG, neem dan contact op met de redactie.

Het aanleveren van stukken gebeurt uitsluitend per email, onder vermelding van contactgegevens en een korte persoonsbeschrijving. De hoofdredactie houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden stukken te weigeren. Sluitingsdatum volgende uitgave: 30 april 2014.

Disclaimer

Copyright ©
Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd op welke manier dan ook voor commerciële doeleinden. Vraag hiervoor eerst toestemming van de hoofdredactie en de auteur(s).