Arabische lente en Westerse winterslaap

Joep Willemsen 

In een integratiedebat met Janmaat in de jaren 1990 citeerde Bolkestein uit de Vergilius: ‘non tali auxilio nec defensoribus istis.’ Vrij vertaald bedoelde Bolkestein dat hij geen behoefte had aan dat soort verdedigers toen de voorman van de Centrum Democraten hem bijviel. Er is sindsdien veel veranderd. De huidige coalitie bestaat bij gratie Geert. Tegen een voorstel tijdens de Provinciale verkiezingsdebatten van de gedoogpartij om moslims achterin de bus te zetten, of zelfs de toegang tot het openbaar vervoer te ontzeggen omdat zij een hoofddoek dragen, werd geen stelling genomen door de coalitiepartijen. Het belang van het slagen van Rutte I is kennelijk groter dan de ethische kernwaarden die Nederland zo lang kenmerkten. We leven in tijden van anti-globalisering en xenofobie, met als recent dieptepunt het meisje in Volendam dat geen hoofddoek mag dragen op school. De vrijheid van onderwijs zou in eerste instantie toch voor kinderen moeten gelden. Nederland gidsland is de weg kwijt, de angst voor het Midden-Oosten wordt groter en domineert de politiek zowel nationaal als internationaal.

Deze angst werd onlangs pijnlijk duidelijk toen het Midden-Oosten in brand vloog. Tijdens de Arabische lente hield het Westen een winterslaap. Het volk had genoeg van de autoritaire regimes die, vaak met steun van het Westen, decennia lang regeerden. Wat begon met de Jasmijnrevolutie in Tunesië is uitgegroeid tot een heus bloedbad in Libië en Syrië. Het Westen heeft te lang gewacht met morele én materiele steun aan de revolutionairen. Veel revolutionairen wilden de westerse media daarom in alle hectiek duidelijk maken dat ze geen terroristen waren en smeekten vergeefs om hulp. De dag dat de Egyptenaren uit zichzelf ‘onze’ waarden omarmden, was het voornaamste bezwaar van onze minister-president dat het moslimbroederschap in Egypte democratisch aan de macht kon komen. Democratie is het hoogste goed, maar alleen als we het zelf mogen brengen. In Afghanistan hebben we het gezag daarom aan een corrupt stamhoofd overgedragen en leiden we politieagenten op die arrestanten overdragen aan een even corrupte rechtspraak.

De terughoudendheid in het omarmen van de Arabische lente ligt besloten in zekerheid. Het Westen is op zoek naar en gebaat bij zekerheid. Wij zijn immers de leiders van de wereld en daar willen we wel controle over houden. Voorspoed, zekerheid en economische groei lijken belangrijker dan mensenlevens en corrupte regimes. Kadaffi slachtte zijn volk af en wij maakten ons vooral druk over een afgeschreven helikopter.

Laten we het Vredespaleis verplaatsen van Den Haag naar Cairo, Benghazi of Tunis. Daar weten ze wat democratie en vrijheid waard zijn. In Nederland zijn er voorstellen om tweederangsburgers te creëren en steunt het Westen eerder dictators dan vrijheidsstrijders. De mens verdient democratie, maar democratie verdient inzet.

Joep Willemsen (1985) is parlementair historicus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>