5
maart
0 Comments
Posted in Recensies

Stilte na de waarheid

Anders dan de grote blokletters prijkend op de omslag doen vermoeden, is Le Courage de la vérité, voor het eerst verschenen in Frankrijk in 2009 en recentelijk in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Boom, geen boek dat geschreven is door Michel Foucault. ‘Qu’importe qui parle’ (‘Wat maakt het uit wie er spreekt’) zijn de astrante woorden waarmee Foucault in februari 1969 zijn toedracht Qu’est-ce qu’un auteur? voor de Société française de philosophie opent. Deze retorische vraag, die Foucault op zijn beurt ontleende aan Samuel Beckett, zou in Franse literatuurkritiek van de komende generaties nog vaak herhaald worden. Dat het antwoord op deze vraag misschien wel eens ‘heel veel eigenlijk’ zou kunnen zijn, moet op dat moment niemand van de aanwezigen hebben gedacht. Voor hen die beginnen te lezen aan Le Courage de la vérité, echter, blijkt al snel dat dit antwoord helemaal niet zo vergezocht is.

5
december
0 Comments
Posted in Recensies

De oorsprong van onze politiek

‘Misschien wel de meest besproken hedendaagse politiek en historisch denker’, zou Francis Fukuyama deze titel inmiddels mogen dragen? Als contemporain filosoof pakt hij de dingen niet verkeerd aan: met een wereldwijd gelezen werk over het einde van de geschiedenis op zijn naam komt hij nu met een alomvattend geschrift om de oorsprong van onze politiek te ontleden. Raar staan we hier niet van te kijken – Fukuyama is zelfs wat aan de late kant – want tien jaar geleden werd zijn eerdere visie op de geschiedenis op losse schroeven gezet door de aanslagen in New York. Tijd om nog eens kritisch naar zijn beeld van de geschiedenis te kijken, dat moet zelfs Fukuyama hebben gedacht.

5
september
0 Comments
Posted in Recensies

Het succesrecept van Huffington Post

De van oorsprong Amerikaanse nieuwswebsite Huffinton Post werd in de jaren ’90 opgericht door columniste Arianna Huffington en mediamagnaat Kenneth Lerer. Zij wilden een progressiever en liberaler geluid de wereld in brengen. De website groeide uit tot een wereldwijd succes, wat er voor zorgde dat de site ook een Britse en Canadese afdeling kreeg. Onderscheiden met onder andere de Webby Award voor beste politieke blog in 2006 en 2007 en de benoeming van machtigste blog ter wereld door The Observer in 2008, geniet de site wereldwijd aanzien. Maar waardoor is deze website zo succesvol?

5
september
0 Comments
Posted in Recensies

Zwierig walsen door Spiegelpaleis Europa

In zijn nieuwste boek biedt Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, tegenwicht aan de negatieve beeldvorming rond Europa: ‘Er is een Europa (een Europabetekenis) dat beter verdient’. Met Spiegelpaleis Europa wil Leerssen de ‘cultuurtraditie’ die ‘Europa’ (bewust door hem tussen aanhalingstekens geplaatst) heeft voortgebracht redden als een kind uit het steeds troebeler wordende badwater. Echter, ‘Europa bestaat niet’, zo luidt de stellige openingsfrase: ‘Europa is een construct’, een cultuurhistorisch gegeven net als ‘Nederland’ of ‘Amsterdam’. Wie evenwel zonder schroom zijn lokale of nationale identiteit accepteert, maar Europa ‘vanwege zijn verscheidenheid problematisch vindt’, meet volgens Leerssen met twee maten. Naast Nederlander, Griek of Noor zijn we daarmee ook ontegenzeggelijk Europeaan.

5
september
0 Comments
Posted in Recensies

‘Try again. Fail again. Fail better.’

In het huidige intellectuele klimaat vormt de Sloveense cultuurfilosoof Slavoj Žižek een verbazingwekkende uitzondering. Terwijl andere linkse denkers zich omzichtig in middenposities vestigen, omarmt hij met een diep gevoel van urgentie de noodzaak tot radicale verandering in zijn boek In Defense of Lost Causes. Wars van een verstikkende politieke correctheid benadrukt Žižek dat we ondanks alles opnieuw moeten proberen via politieke actie het lot van de mensheid te verbeteren. De onvoorspelbaarheid van politiek handelen en de geringe slagingskans van dergelijke initiatieven zijn voor hem geen excuus voor passiviteit. De centrale gedachte van zijn boek ontleent hij dan ook aan Thomas Beckett: ‘Try again. Fail again. Fail better.’

16
mei
0 Comments
Posted in Recensies

Dagboek van een jonge dromer

Toen Hans van Mierlo ruim een jaar geleden kwam te overlijden, verloor Nederland niet alleen een politiek dier en een echt staatsman, maar ook een schrijver. Een jaar na zijn dood verscheen het boek Het kind en ik, dat gezien kan worden als het begin van een autobiografie die nooit meer zal verschijnen.