2
juni
0 Comments
Posted in Interviews

Over 10 jaar zal de huidige manier van ontwikkelingssamenwerking niet meer bestaan

Ontwikkelingseconoom Ruerd Ruben (1954) werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Daarnaast is hij als hoogleraar ontwikkelingsstudies verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Volonté Générale sprak met hem over zijn werk, armoede in de wereld en de toekomst van internationale samenwerking.

2
september
0 Comments
Posted in Interviews

Net een spade dieper graven

Elianne Keulemans (1959) is theologe en sinds 2010 hoofd van het Soeterbeeck Programma aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De rode draad in haar leven wordt gevormd door vragen over de relatie tussen religie, filosofie, ethiek, levensbeschouwing en maatschappij. Keulemans nam het initiatief voor het project Heilig, een samenwerking van het Soeterbeeck Programma met Trouw, IKON en NieuwWij waarin de vraag ‘Wat is ons heilig?’ centraal stond. Volonté Générale interviewde haar over haar activiteiten en de relatie tussen wetenschap, levensbeschouwing en maatschappij.

3
juni
0 Comments
Posted in Interviews

Op de automatische piloot als het kan, kritisch alert zijn als het moet.

Jan Bransen (1958) is filosoof en sinds 2002 hoogleraar Filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1985 tot 2002 was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en van 2000 tot en met 2003 was hij als bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige antropologie in de grondslagen van het humanisme verbonden aan de Universiteit Leiden. Volonté Générale sprak met hem over zijn kijk op filosofie en zijn nieuwe boek Laat je niets wijsmaken (Zoetermeer: Klement, 2013).

4
maart
0 Comments
Posted in Interviews

Jezelf ter discussie stellen en iemand anders worden

Luca Consoli (1971) studeerde en promoveerde in de theoretische fysica, maar is tegenwoordig werkzaam als universitair docent Wetenschap en Samenleving aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen. Volonté Générale sprak met hem over wetenschappelijke ethiek en de vormende rol die de universiteit zou moeten vervullen.

3
december
0 Comments
Posted in Interviews

Ik ga liever de barricades op!

Nienke Venema (1983) is momenteel werkzaam als nationaal directeur van Humanity in Action in Nederland. In 2008 werkte zij mee aan de verkiezingscampagne van Barack Obama en in 2010 aan die van Job Cohen. Volonté Générale sprak met haar over haar geschiedenis, toekomstplannen en werkzaamheden aan de rand van de politiek.