16
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Het einde van het postmodernisme?

Wat is kennis? Wat is waarheid? Is er een antwoord op de vraag naar de zin van het leven? Hoe verhoudt dit tijdperk zich tot het verleden, en wat kan men van de toekomst verwachten? Dit zijn de fundamentele vragen die de filosofie zich stelt. Lang bestond de hoop dat met de vooruitgang van de wetenschap de mensheid een steeds hoger niveau van intellectuele volwassenheid zou bereiken, waardoor men ook lange tijd heeft geloofd dat er uiteindelijk een definitief antwoord zou komen op deze vragen. Deze hoop wordt zelfs gezien als de voornaamste boodschap van de Verlichting en de essentiële belofte van de moderniteit. Toch is het vertrouwen in dit ‘project’ ondanks enorme vooruitgang in de wetenschap ingestort.

16
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Dilemma’s van een elite

Hoog- en laagopgeleiden zijn in de Nederlandse democratie gelijk. Met deze woorden wordt echter een verschil blootgelegd, een fenomeen dat de politicologische gemoederen aardig bezig houdt: een nieuwe kloof in de samenleving en wel bepaald door opleiding. De zogenaamde diplomademocratie. Is er ondanks onze inzet voor de ontwikkeling van een land waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal staan toch een foutje geslopen in de democratie en waarom is dat zo’n probleem?

11
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Een nieuw diplomatiek paradigma?

In de afgelopen jaren hebben Nederlandse bewindspersonen steeds meer nadruk gelegd op een meer economisch georiënteerde diplomatie in de buitenlandse politiek. De veranderingen op het wereldtoneel, de almaar toenemende concurrentiedruk, de europeanisering van de buitenlandse politiek en de groei van niet-statelijke actoren in de wereldpolitiek hebben gevraagd om een aanpassing van het buitenlands beleid van Nederland. Minister Verhagen, destijds nog verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken, zette in zijn Kamerbrief inzake Nederlandse vertegenwoordiging in het Buitenland (2009) dat ‘de Nederlandse overheid (…) haar internationale economische relaties actiever en assertiever [zal] moeten invullen om te voorkomen dat [Nederland] op een achterstand [zal] worden gezet’.

5
februari
0 Comments
Posted in Artikelen

Jongeren moeten vanaf 16 jaar al kunnen stemmen

Het pensioenakkoord, de Europese schuldencrisis, de bezuinigingen op het onderwijs, de Nederlandse staatsschuld: hoe zouden deze problemen ervoor staan als ook nieuwe generaties over de politiek zouden mogen meebeslissen? Als ook personen jonger dan 18 zouden mogen meepraten over de staatsschuld die op hun schouders komt te rusten, het tanende onderwijs waar zij gebruik van maken, het pensioen waar zij meer dan eerdere generaties voor gaan opdraaien?