3
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Het poldermodel als exportartikel voor Duitsland?

Een van de dingen waar Nederland in het buitenland om bekend staat, is het beroemde poldermodel. Het corporatistische stelsel, waarbij regering en sociale partners in tripartiete overlegorganen zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) akkoorden over het sociaal-economisch beleid bereiken, oogstte vooral bij de Duitse buren vanaf eind jaren ’90 veel bewondering.

3
september
0 Comments
Posted in Artikelen

De noodzaak tot herontdekking van het moreel gezag van het liberalisme

De afgelopen decennia voert de West-Europese politiek een beleid met als doel zoveel mogelijk publieke diensten in de private sector terecht te laten komen. Soms is deze privatisering een goede beslissing teneinde niet goed functionerende bureaucratieën efficiënter te maken. Vaak wordt echter beweerd dat de taken in (semi)-private handen beter kunnen worden uitgevoerd, zonder dat deze beweringen van tevoren echt te staven zijn. Het dogmatisch geloof in de heilige vrije markt, dat aan het einde van de vorige eeuw de politieke arena in alle Europese landen domineerde – zelfs onder sociaaldemocraten – lijkt met de huidige economische crisis zijn tol te eisen. De politieke stroming die de motor achter de privatiseringen was, het liberalisme, heeft echter de sleutel in handen om deze ontwikkeling te stoppen. De liberalen zullen dan eerst op zoek moeten gaan naar hun eigen wortels.

3
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Voorbij liberalisme en socialisme: de rol van de overheid anno 2012

Het is verkiezingstijd, veel eerder dan verwacht en bovendien in een wat ongelukkige tijd van het jaar. Burgers hebben de koffers van de vakantie nog niet opgeborgen of de verkiezingsretoriek vliegt het zongebruinde hoofd al om de oren. Daarbij zullen met name de vakantiegangers uit de Mediterrane landen het gevoel hebben terug te zijn gekeerd uit een regelrechte schurkenstaat, althans als ze de retoriek van enkele politieke partijen mogen geloven. Dit soort retoriek is in verkiezingstijd van groot belang en vrijwel iedere partij zal zich ervan bedienen om de aandacht te vestigen op het thema waar ze zich op willen profileren.

4
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Onderwijskwaliteit: een zorg van allen

Accreditatie, kwaliteitscultuur, NVAO of peer-panels. Het laten vallen van dit soort termen binnen de muren van de universiteit is als vloeken in de kerk. Hoe vervelend het ook is dat het huidige kabinet demissionair is en dat onduidelijkheid nu het onderwijsbeleid regeert, het zijn juist deze termen die de universiteiten momenteel maagpijn bezorgen. Toch kunt u er van uit gaan dat deze vermeende sacramenten van kwaliteitszorg momenteel hoog op de agenda staan in de bestuurskringen van het hoger onderwijs in Nederland. De reden? In maart 2013 is het tijd voor de accreditatie.

4
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Diagnose: narcisme. Een oproep voor nieuwe rituelen

Hoogopgeleiden lijken in toenemende mate een obsessie met zichzelf te hebben ontwikkeld. Die obsessie krijgt vorm in talloze clubjes waarin goedgeklede kritische jongeren zich zuchtend afvragen wie zij nu eigenlijk zijn. Een groep slimme marketeers buit dit zelfbeklag uit door er generatiecommercie aan te verbinden. De term generatie is in dit geval echter misplaatst en roept een vals gevoel van gedeelde identiteit op. Daarom wil ik duidelijk definiëren om wie het mij gaat: de selecte groep fortuinlijke jongeren in Nederland met veel kansen en veel aangepraat leed. Om die groep, mijn groep, maak ik me zorgen.

4
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

De vergrijzing mag bijna met pensioen

Sinds Europa en de wereld getroffen zijn door de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en zowel de Nederlandse overheid als pensioenfondsen en banken kampen met grote tekorten en schulden, lijkt het debat over de vergrijzing actueler dan ooit. Sinds de eerste ‘babyboomers’ in 2011 met pensioen gingen, is het percentage 65-plussers in de Nederlandse bevolking steeds sterker aan het toenemen. Het financieren van de pensioenen van deze ‘ouderen’ kost het werkende deel van de Nederlandse bevolking steeds meer geld. Terwijl zowel Geert Wilders als Emiel Roemer– niet geheel toevallig de twee meest populaire politici van het moment – geen cent meer weg willen halen bij de ouderen in Nederland, maken andere politici serieuze plannen om te korten op pensioenen en de AOW-leeftijd zo snel mogelijk nóg verder omhoog te gooien.

5
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Vroeger was alles beter: ontzuiling, individualisme en een verloren solidariteit

‘Metamorfose van een crisis’ was de titel van de op 19 september 2011 door de vpro uitgezonden aflevering van het programma Tegenlicht. In deze aflevering werd de vraag behandeld hoe de aard van de economische en politieke crisis, die zich vanaf 2008 aan het voltrekken is, zich nu eigenlijk het beste laat omschrijven. De bij elkaar gekomen groep van intellectuelen stelde zich de vraag hoe deze crisis moet worden opgelost en vooral welke rol de staat daarin kan of moet spelen. Eén van de kwesties waar staten volgens de geïnterviewden op dit moment mee worden geconfronteerd, werd door de Amerikaanse socioloog Craig Calhoun aangestipt: ‘The really big question is about the state. And whether the state is a source of solidarity that helps citizens or is mainly organized as support for the global capitalist system.’

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Wat is Feminisme 3.0?

De emancipatie van de Nederlandse vrouw is voltooid. Mannen en vrouwen hebben in de Nederlandse samenleving gelijke kansen. Niets staat voorheen achtergestelde groepen nog in de weg om een glanzende persoonlijke en professionele ontwikkeling te verwezenlijken. Echter, dromen zoals deze worden continue doorgeprikt. De droom van gelijkwaardigheid blijkt vaak een grote illusie te zijn voor de Nederlandse vrouw, hoewel we daar nauwelijks meer bij stilstaan. Laten we ophouden met dagdromen. Het is tijd om in te zien dat na de tweede feministische golf geen kant-en-klare postemancipatoire samenleving is ontstaan, maar een samenleving waar op vele fronten nog zaken verbeterd kunnen worden.

5
maart
1 Comment
Posted in Artikelen

De economie van het biotechnofeodalisme en de esthetiek van het terugslaan

Eén van de belangrijkste kenmerken van het feodalisme is de afhankelijkheid van de bevolking ten opzichte van landbezitters. Geweld, leningen en contracten van afhankelijkheid waren de zuilen van feodale machtsverhoudingen. Landverovering vormde dé manier om binnen een feodaal stelsel machtig te worden. We geloven dat onze hedendaagse samenleving deze vorm van geweld achter zich heeft gelaten en dat er sprake is van vooruitgang. Echter, schijn bedriegt!

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Crisis in de democratie? Meer democratie!

De Amerikaanse politicoloog Robert Dahl noemt het de fascinerende paradox van de moderne democratie. Steeds meer burgers accepteren en steunen de principes van de representatieve democratie. Echter, de ontevredenheid over het functioneren ervan neemt de laatste jaren toe. Dit geldt ook voor het wantrouwen ten aanzien van gezagsdragers en de belangrijkste instituties binnen het representatieve democratische stelsel.