3
december
0 Comments
Posted in Artikelen

Syrië: Putin Ex Machina

Er kan veel gebeuren in een jaar, maar er kan net zo gemakkelijk ook helemaal niets gebeuren. Meer dan een jaar geleden schreef ik in dit tijdschrift het artikel ‘Hoe het Westen liever Khaddafi verdreef dan de wereld verbeterde’ dat het concept Responsibility to Protect (R2P) een afkoelperiode nodig zou hebben.

2
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Een like geeft nog geen levensgeluk

Een ‘gewoon’ leven is niet meer goed genoeg. De generatie studenten van nu is steeds bezig zijn zichzelf te presenteren naar de buitenwereld. Kijk, dit heb ik gedaan. Kijk, zo goed ben ik bezig. Kijk mij succes hebben. De impliciete boodschap daarvan is dat je een beter mens bent als je het ‘beter’ doet in de maatschappij. Niets is natuurlijk minder waar. Toch? Desondanks ligt de focus steeds meer op wat je doet. En daarbij geldt: hoe meer en hoe spectaculairder, hoe beter.

2
september
0 Comments
Posted in Recensies

De uit zijn voegen barstende publicatiefabriek?

Langer dan een jaar is wetenschapsfraude in het algemeen, en Diederik Stapels fraude specifiek, een trending topic. Het heeft een nieuw debat aangewakkerd over hoe de universiteit eruit zou moeten zien en welke plaats wetenschappers hier innemen. Ruud Abma, cultuurpsycholoog, is in zijn boek De Publicatiefabriek van meet af aan helder: het gaat niet om Diederik Stapel als persoon of symbool, maar om Stapel als symptoom: een symptoom van een problematische, academische cultuur. Abma ziet Stapel als het symptoom van ‘een uit zijn voegen barstende publicatiefabriek.’

2
september
0 Comments
Posted in Interviews

Net een spade dieper graven

Elianne Keulemans (1959) is theologe en sinds 2010 hoofd van het Soeterbeeck Programma aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De rode draad in haar leven wordt gevormd door vragen over de relatie tussen religie, filosofie, ethiek, levensbeschouwing en maatschappij. Keulemans nam het initiatief voor het project Heilig, een samenwerking van het Soeterbeeck Programma met Trouw, IKON en NieuwWij waarin de vraag ‘Wat is ons heilig?’ centraal stond. Volonté Générale interviewde haar over haar activiteiten en de relatie tussen wetenschap, levensbeschouwing en maatschappij.

2
september
0 Comments
Posted in Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel (2013-3)

Voor de meeste mensen zit de vakantie er op. Fris en fruitig of met lood in de schoenen gaat men weer aan het werk. Geen croissant of stokbrood bij het ontbijt, geen musea of zandstranden meer. Ook is er geen sprake meer van getoeter in het verkeer, foto’s maken van de muur die vanuit de ruimte te zien is of je klein voelen tussen de wolkenkrabbers. We zijn terug van weggeweest en dat betekent Hollandse kost.

2
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Verplicht op bezoek bij je ouders in China

Een paar maanden geleden was het groot nieuws: een nieuwe wet in China verplicht kinderen om regelmatig bij hun ouders langs te gaan. Wat al snel bekend stond als de filial piety law heet voluit de ‘wet ter bescherming van de rechten van ouderen’ en is eigenlijk een wijziging van een reeds bestaande wet uit 1996. De wet bepaalt dat kinderen op economisch, medisch en emotioneel vlak voor hun ouders moeten zorgen.

2
september
0 Comments
Posted in Reacties

Europe Day gaat Europa niet redden

In het tweede nummer van Volonté Générale van dit jaar presenteerde de Radboud Honours Academy-denktank European Culture haar resultaat van een jaar lang onderzoek naar het bestaan en de creatie van een Europese cultuur. Een uitgebreide inkadering van het onderzoeksveld en een verregaande theoretisering op basis van ingewikkelde begrippen leidden tot een mager eindresultaat: de herontdekking van Europe Day, een gezellige Europese Koninginnedag vol stereotypen. Ik zie het al voor me: Angela Merkel en Herman van Rompuy in hun gouden troika op bezoek in een of ander Slovaaks dorp, om daar in lederhosen mee te doen aan een typisch Europees potje touwtrekken. Ja, dat zal de eenwording van Europa een hoop goeds opleveren.

2
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Radicalisme: hét fundament voor geweld?

Het aantal onderzoeken naar de oorzaken van terrorisme hebben de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Centraal staat vaak de vraag: waarom wenden bepaalde personen zich tot extremisme en terrorisme? Na de bomaanslagen in Madrid (2004) en London (2005) ontwikkelde ‘radicalisering’ zich snel tot een centraal concept voor diegenen die zich bezig hielden met deze vraag.

2
september
0 Comments
Posted in Artikelen

Het interculturele cabaret en de invloed ervan op interetnische relaties

De afgelopen jaren is de Nederlandse bevolkingssamenstelling sterk veranderd door de komst van verschillende groepen migranten. Het heeft geleid tot een cultureel diverse samenleving, met nieuwe inzichten maar ook nieuwe problemen. Er wordt op verschillende manieren met deze problemen om gegaan: politici polderen erover en cabaretiers maken er grappen over. Terwijl de multiculturele samenleving voor de Nederlandse burgers steeds gewoner werd, kwam er een eerste generatie allochtone cabaretiers op.

2
september
0 Comments
Posted in Columns

Heimweten

Geheel tegen mijn principes in koop ik op het station voor de absolute hoofdprijs een flesje cola. Het is de caloriearme variant van het merk dat de consument in haar reclamecampagne op het hart drukt deze vooral te delen met een specifiek persoon. Ik kies de naam er dan ook speciaal voor uit: het is die van mijn broer. Het is vast geen toeval dat juist dit flesje met zijn naam prominent vooraan in het schap pronkt zodat ik het wel móet pakken.