4
maart
0 Comments
Posted in Koningshuis (2013-1)

De monarchie: in ons aller voordeel

Nu Beatrix het veld zal ruimen en haar zoon, Prins Willem-Alexander, haar taken over zal nemen, is het weer tijd om discussie te voeren over het bestaansrecht van onze monarchie. Dit is een levendige discussie die reeds enkele decennia bij tijd en wijlen opkomt. Graag doe ik anno 2013 een duit in het zakje.

4
maart
0 Comments
Posted in Reacties

De onderschatte kracht van het placebo-effect?

Met veel belangstelling heb ik in het vorige nummer van Volonté Générale het artikel gelezen over ‘De kracht van het placebo-effect’, geschreven door Anna Tuenter. Een zeer interessant artikel, waarin beschreven wordt welke positieve effecten een placebo kan hebben bij de behandeling van een depressie. Om deze reden zou het placebo-effect niet langer beschouwd moeten worden als een ‘nep-effect’, maar zou men juist gebruik moeten maken van dit ‘verwachtingseffect’. Ik ben het volledig eens met deze conclusie. Daarnaast kan ik mij vinden in de suggestie terughoudend te zijn met het gebruik van antidepressiva, wanneer niet onomstotelijk bewezen kan worden dat antidepressiva beter werkt dan een placebo-medicijn. Wel zijn er enkele aspecten die me opvielen bij het lezen van het artikel, waar ik graag mijn licht over laat schijnen.

4
maart
0 Comments
Posted in Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel (2013-1)

Het jaar is pas een kleine drie maanden oud, maar het belooft nu al opzienbarend te worden. Voor het eerst sinds 1415 treedt de bisschop van Rome voor zijn dood af. In de vroege vijftiende eeuw maakte Gregorius XII ruimte, zodat het Westerse schisma, waarbij destijds maar liefst drie pretendenten voor de troon van St. Petrus elkaar de kerk uitvochten, opgelost kon worden. Gregorius, die in Rome zetelde, kreeg daarbij mogelijkheid tot ‘een waardig aftreden’, waar zijn tegenstanders uit Avignon en Pisa simpelweg werden afgezet. Een nieuwe paus zou weer eenheid moeten brengen en de machtsstrijd tussen paus en concilie beëindigen.

5
mei
0 Comments
Posted in Artikelen

Vroeger was alles beter: ontzuiling, individualisme en een verloren solidariteit

‘Metamorfose van een crisis’ was de titel van de op 19 september 2011 door de vpro uitgezonden aflevering van het programma Tegenlicht. In deze aflevering werd de vraag behandeld hoe de aard van de economische en politieke crisis, die zich vanaf 2008 aan het voltrekken is, zich nu eigenlijk het beste laat omschrijven. De bij elkaar gekomen groep van intellectuelen stelde zich de vraag hoe deze crisis moet worden opgelost en vooral welke rol de staat daarin kan of moet spelen. Eén van de kwesties waar staten volgens de geïnterviewden op dit moment mee worden geconfronteerd, werd door de Amerikaanse socioloog Craig Calhoun aangestipt: ‘The really big question is about the state. And whether the state is a source of solidarity that helps citizens or is mainly organized as support for the global capitalist system.’

5
maart
0 Comments
Posted in Recensies

Tussen onderzoek en debat

De website Socialevraagstukken.nl is inmiddels een jaar in de lucht. Het doel van het project is het terugbrengen van de feiten in het maatschappelijk debat. Dit is nodig omdat volgens de makers zowel politici als media steeds harde taal gebruiken en in ‘de heisa meegaan’. Op de website wordt naar eigen zeggen dan ook op basis van data en empirie door onderzoekers gepubliceerd en gedebatteerd. De site kent een onafhankelijke redactie en opereert met steun van zogenaamde ‘dragers van het maatschappelijk debat’. Wat is het idee achter de site? En hoe wordt dit idee met de website tot uitvoering gebracht?

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Wat is Feminisme 3.0?

De emancipatie van de Nederlandse vrouw is voltooid. Mannen en vrouwen hebben in de Nederlandse samenleving gelijke kansen. Niets staat voorheen achtergestelde groepen nog in de weg om een glanzende persoonlijke en professionele ontwikkeling te verwezenlijken. Echter, dromen zoals deze worden continue doorgeprikt. De droom van gelijkwaardigheid blijkt vaak een grote illusie te zijn voor de Nederlandse vrouw, hoewel we daar nauwelijks meer bij stilstaan. Laten we ophouden met dagdromen. Het is tijd om in te zien dat na de tweede feministische golf geen kant-en-klare postemancipatoire samenleving is ontstaan, maar een samenleving waar op vele fronten nog zaken verbeterd kunnen worden.

5
maart
1 Comment
Posted in Artikelen

De economie van het biotechnofeodalisme en de esthetiek van het terugslaan

Eén van de belangrijkste kenmerken van het feodalisme is de afhankelijkheid van de bevolking ten opzichte van landbezitters. Geweld, leningen en contracten van afhankelijkheid waren de zuilen van feodale machtsverhoudingen. Landverovering vormde dé manier om binnen een feodaal stelsel machtig te worden. We geloven dat onze hedendaagse samenleving deze vorm van geweld achter zich heeft gelaten en dat er sprake is van vooruitgang. Echter, schijn bedriegt!

5
maart
0 Comments
Posted in Interviews

Het gezicht 180 graden draaien en naar de burger luisteren

Frank Ankersmit (1945) is emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis. Daarnaast is hij een frequent deelnemer aan het publieke debat en publiceert hij stukken in verschillende tijdschriften en kranten. Volonté Générale sprak met hem over de huidige democratie in Nederland, maar ook in Europa en over de rol van de wetenschapper in het publieke debat.

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Crisis in de democratie? Meer democratie!

De Amerikaanse politicoloog Robert Dahl noemt het de fascinerende paradox van de moderne democratie. Steeds meer burgers accepteren en steunen de principes van de representatieve democratie. Echter, de ontevredenheid over het functioneren ervan neemt de laatste jaren toe. Dit geldt ook voor het wantrouwen ten aanzien van gezagsdragers en de belangrijkste instituties binnen het representatieve democratische stelsel.

5
maart
0 Comments
Posted in Reacties

De kunst op zijn voetstuk

Wat op een sokkel wordt gezet om zich boven het volk te verheffen, wordt er ook ooit weer vanaf getrokken. Kunst is een partijpolitiek, electoraal gevoelig onderwerp en de huidige regering heeft de gehele culturele sector hardhandig van zijn gepolijste voetstuk geslagen. De muze hangt plat voorover aan de dunne pijpjes die in haar geknakte bronzen enkels ter versteviging waren aangebracht. Het is weliswaar een trieste aanblik, maar vreemd is het niet: zowel de oprichting als de vernietiging van monumenten gebeurt om precies dezelfde redenen. Beide zijn de uitkomst van een strijd om de taal van het beeld in een door kunst en politiek gedeelde arena.