2
juni
0 Comments
Posted in Recensies

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen

De komende twee jaar staat de Tweede Wereldoorlog weer volop in de aandacht. In 2014 is het 70-jarig jubileum van D-Day en Operatie Market Garden – het begin van de Bevrijding van Nederland – en in 2015 het jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door jubilea wordt er vaak extra aandacht besteed aan het onderwerp. Zo zond de Publieke Omroep de serie Na de Bevrijding uit, is het leven van Anne Frank voor het eerst op het toneel te zien en verschijnen er ongetwijfeld weer veel publicaties over ‘de Oorlog’ op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau.

2
juni
0 Comments
Posted in Reacties

Against Modern Football : de redding van het moderne voetbal

In het vorige nummer van Volonté Générale (n°1 2014) is een hevige discussie gevoerd over de combiregeling in het betaalde voetbal. Ook op de website leidde dit tot veel reacties. Thomas Roode pakt deze discussie breder op, en gaat in deze reactie in op de cultuur van het moderne voetbal en de tegenbeweging die overal op de wereld ontstaat op de tribunes.

2
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Inzetten op een divers sociaal netwerk

Het is nu meer dan een half jaar geleden dat onze koning zijn eerste troonrede uitsprak. Het volk werd medegedeeld dat we van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gaan. De koning achtte ons – de mens in de huidige informatiesamenleving – ‘mondiger en zelfstandiger dan vroeger’. In prachtige volzinnen werd uitgelegd hoe de noodzaak om financiële tekorten terug te dringen leidt tot de afbouw van de verzorgingsstaat en een oproep tot meer zelfredzaamheid van de burger. De term participatiesamenleving die vanuit de regering – via de mond van de koning – werd geïntroduceerd kreeg veel aandacht en werd uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2013.

2
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Staat van chaos: Oekraïne tussen Rusland en Europa

Het zal u niet ontgaan zijn: de politieke crisis die Oekraïne sinds eind november in haar greep houdt. Wat begon als een kleinschalig protest tegen de beslissing van president Janoekovitsj om in plaats van het Europese associatieverdrag te tekenen, aansluiting te zoeken bij de Russische douane-unie, is inmiddels uitgegroeid tot een van de ernstigste conflicten van de 21ste eeuw. Niet zozeer wat betreft het aantal slachtoffers of de schade, maar vooral in mondiale diplomatieke en politieke zin.

3
maart
0 Comments
Posted in Recensies

Begrijpen is niet hetzelfde als vergeven. Over morele vragen tussen arrogantie en kwetsbaarheid

De film Hannah Arendt (2012) brengt een controverse rondom politiek filosofe Hannah Arendt op het witte doek. Regisseuse Margarethe von Trotta koos ervoor om een bekende en dynamische periode uit het leven van Arendt te verfilmen: de totstandkoming en receptie van Eichmann in Jerusalem (1963). We zien een portret van een sterke vrouw die vast durft te houden aan haar controversiële filosofische standpunt over de daden van voormalig SS-er Adolf Eichmann. Haar politiek filosofische oeuvre kenmerkt zich echter net zo goed door een veel kwetsbaarder opstelling in de kwesties rondom mens-zijn en menselijk handelen.

Normalisatie is het toverwoord

De liefhebbers die wekelijks in het stadion of thuis voor de buis zitten, is het al vaker opgevallen: Against Modern Football. Waar het initiatief in eerste instantie maar mondjesmaat op gang kwam, zijn er de laatste tijd steeds meer spandoeken met teksten als ‘Voetbal is van Ons’ en ‘Tegen het Moderne Voetbal’ in de Nederlandse stadions te zien. Standpunten van dit onder fanatieke supporters breed gedragen initiatief zijn onder andere: het betaalbaar houden van toegangskaartjes, het stoppen van zinloze stadionverboden (een toegangsverbod voor staan op trappen is hier een voorbeeld van) en het spelen van voetbalwedstrijden op normale tijden (dus niet op een maandagavond om half 7). Echter, de grootste doorn in het oog van vele voetbalsupporters is de zogenaamde combiregeling.

3
maart
0 Comments
Posted in Recensies

Educating the masses?

‘Paul McCartney is dood’, zo spreekt socioloog Gerben Moerman in de Amsterdamse club AIR. Het is het begin van een betoog over complottheorieën, wat hij vervolgens subtiel koppelt aan de begrippen verificatie en falsificatie. Belangrijke begrippen in de sociale wetenschap die met simpele voorbeelden worden uitgelegd. Deze opzet kenmerkt de Universiteit van Nederland: pakkende uitspraken, waarmee vervolgens een wetenschappelijk onderwerp kort en bondig uiteen wordt gezet. De Universiteit van Nederland is een website waar elke werkdag – gratis – een college van een kwartier online komt.

3
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Waarom wij verantwoordelijk zijn voor wereldwijde armoede

De afgelopen jaren is het bewustzijn over de rol van Nederlanders in globale context toegenomen, zowel op sociaal als ecologisch gebied. Fair-trade producten maken een ongekende populariteit door en we zijn dus als bewuste burgers bereid om meer te betalen voor ‘verantwoorde’ goederen. Ook is er een constante stroom van voornamelijk twintigers die een jaar vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland. Dit zijn positieve ontwikkelingen, maar nog geen reden om onszelf een schouderklopje te geven. In tegenstelling, er is meer aanleiding somber te zijn over deze kwestie, omdat deze positieve ontwikkelingen plaatsvinden in een paradigma waarin de werkelijke verantwoordelijkheid van westerse landen en individuen ontkend wordt. Misplaatste opvattingen over de oorzaken van wereldwijde armoede leiden ook tot een verkeerd beeld van welke rol individuen zoals jij en ik daarin spelen.

Combiregeling bij voetbalwedstrijden: noodzakelijk of spelbederf?

Binnen het betaald voetbal kennen we in Nederland de zogenaamde combiregelingen. Supporters die meereizen met hun club kunnen vanuit veiligheidsoverwegingen tot een bepaalde vorm van gereguleerd vervoer worden verplicht. Omdat bij deze vorm van supportersvervoer een combinatiekaartje van vervoermiddel en wedstrijd wordt gekocht, wordt de maatregel combiregeling of vervoerscombi genoemd. Het besluit tot het instellen van een verplichte combiregeling wordt genomen door de burgemeester van de gemeente waar de wedstrijd plaatsvindt. Het is de burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente.