5
maart
0 Comments
Posted in Columns

Parels voor de zwijnen

In vijftien maanden tijd zijn tweede masters onwaarschijnlijk duur geworden, worden masteropleidingen gezien als studievertraging en wordt studievertraging gezien als doodzonde. Docenten in het middelbaar onderwijs staakten eind januari omdat zij veertig uur meer moeten gaan werken, maar daar niet extra voor betaald krijgen. Het cultuurbudget is bijna gehalveerd. Er is maar één conclusie mogelijk: is Cohen de bedrijfspoedel, dan is Marja van Bijsterveldt het bespaarvarkentje van kabinet Rutte I.

5
maart
0 Comments
Posted in Recensies

Stilte na de waarheid

Anders dan de grote blokletters prijkend op de omslag doen vermoeden, is Le Courage de la vérité, voor het eerst verschenen in Frankrijk in 2009 en recentelijk in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Boom, geen boek dat geschreven is door Michel Foucault. ‘Qu’importe qui parle’ (‘Wat maakt het uit wie er spreekt’) zijn de astrante woorden waarmee Foucault in februari 1969 zijn toedracht Qu’est-ce qu’un auteur? voor de Société française de philosophie opent. Deze retorische vraag, die Foucault op zijn beurt ontleende aan Samuel Beckett, zou in Franse literatuurkritiek van de komende generaties nog vaak herhaald worden. Dat het antwoord op deze vraag misschien wel eens ‘heel veel eigenlijk’ zou kunnen zijn, moet op dat moment niemand van de aanwezigen hebben gedacht. Voor hen die beginnen te lezen aan Le Courage de la vérité, echter, blijkt al snel dat dit antwoord helemaal niet zo vergezocht is.

5
maart
0 Comments
Posted in Reacties

Let’s ask the audience

Het onderstaande is een reactie op de discussieartikelen ‘Tussen kunst en cash’ over de commercialisering van de kunst in Volonté Générale (2011-2). Anna Tilroe, Marijke Goeting en Michelle Franke zetten in deze artikelen uiteen welke invloed de commercialisering heeft op het tot stand komen van een kunstwerk en de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd.

5
maart
0 Comments
Posted in Columns

U vraagt, wij draaien

Het CDA heeft onlangs een nieuwe koers bepaald. De partij van de christendemocraten moet weer warmte uitstralen en een partij zijn die openstaat voor iedereen die de universele waarden als respect, vrijheid en rechtvaardigheid ondersteunt. Wat vooral duidelijk moet worden volgens het Strategisch Beraad, is dat het CDA geen VVD-light of een machtspartij is die op slinkse wijze dingen wil ritselen. Het partijbestuur van het CDA gaf de opdracht aan het Strategisch Beraad om de nieuwe koers te bepalen. Ze waren ontevreden over de koers van de partijtop; lees Maxime Verhagen. De slechte positie van de partij in de peilingen zal daar een grote rol in hebben gespeeld.

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

Hoe het Westen liever Khaddafi verdreef dan de wereld verbeterde

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar in de internationale betrekkingen. Niet alleen omdat de revoltes en revoluties in het Midden-Oosten leidden tot de val van enkele regimes of vanwege het feit dat nu ook de laatste door het Joegoslavië-tribunaal gezochte oorlogsmisdadiger in Scheveningen verblijft. Het was een bijzonder jaar in de internationale betrekkingen omdat voor het eerst het concept van de Responsibility to Protect (R2P) werd toegepast. De manier waarop dit concept is toegepast in het geval van Libië doet echter ernstige twijfels rijzen over de toepasbaarheid in de toekomst. De interventie in Libië heeft de mogelijkheid van toekomstige interventies op basis van dit principe ernstig verkleind.

5
maart
0 Comments
Posted in Artikelen

De Franse verkiezingen van 2012, de Republiek en haar president

Honderd dagen voor de eerste stembusronde van de Franse presidentsverkiezingen verloor Frankrijk zijn triple A status. Dit nieuws had voor Nicolas Sarkozy nauwelijks op een slechter moment kunnen komen. Traditioneel gezien begint de campagne op wat de Fransen J-100 noemen (honderd jours tot de eerste stembusronde). De Franse oppositie was er dan ook snel bij en sprak van een triple échec. Het terugschroeven van de triple A rating door Standard & Poor’s is een nieuwe tegenvaller voor Sarkozy en zijn partij. In de peilingen kijkt Sarkozy al maandenlang tegen een grote achterstand aan ten opzichte van zijn belangrijkste tegenstander, de linkse kandidaat François Hollande. Zijn herverkiezing lijkt hierdoor nog onzekerder te worden.

5
maart
0 Comments
Posted in Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel (2012-1)

Twee weken geleden maakte Job Cohen bekend dat hij zijn positie als fractieleider van de Partij van de Arbeid had neergelegd. In onze herinnering werd Cohen als held binnengehaald toen Wouter Bos zijn afscheid bekend maakte. Als een vuurpijl steeg de PvdA naar de top van de opiniepeilingen. Cohen zou de nieuwe premier van Nederland worden, want hij had inhoud, was wars van het mediaspektakel waar andere politieke leiders zich mee inlieten en hij kon mensen binden. Kortom, hij zou een krachtige politieke speler zijn.

5
december
0 Comments
Posted in Artikelen

De vrijheid van Democratie

De term democratie wordt doorgaans direct of indirect in verband gebracht met vrijheid. Niet alleen lijken deze twee concepten vaak met elkaar samen te gaan, maar wordt ook een onderlinge afhankelijkheid verondersteld waarbij de mate van vrijheid een essentieel of zelfs bepalend criterium is voor een democratie. De specifieke relatie tussen democratie en vrijheid wordt echter vaak onvoldoende uitgewerkt

5
december
0 Comments
Posted in Reacties

Democratie in het Arabisch-islamitisch perspectief

In het vorige nummer schreef Mike van de Weijer een interessant kritisch artikel over het democratische gehalte van verschillende moslimstaten. Na een politieke analyse van een aantal staten te hebben gemaakt, concludeert hij dat de vooruitzichten betreffende democratische ontwikkeling op de korte termijn donker zijn. Laat ik voorop stellen dat ik politieke analyses erg waardevol vind bij het begrijpen van een kwestie als de Arabische Lente. Tegelijkertijd vind ik dat er een aantal problemen aan de Arabische Lente kleven die niet noodzakelijk in een politieke analyse te vatten zijn. Ik noem twee voorbeelden hiervan.

5
december
0 Comments
Posted in Reacties

De omtrek van de kubus: Manfred Pernice over de kunstmarkt

Het onderstaande is een reactie op de discussieartikelen ‘Tussen kunst en Cash’ over de commercialisering van de kunst in Volonté Générale (2011-2). In deze artikelen werd door Anna Tilroe, Marijke Goeting en Michelle Franke uiteengezet welke invloed de commercialisering heeft op het totstandkomen van een kunstwerk en de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd.