3
december
0 Comments
Posted in Discussie, G500

G500: verontrustend of verademend voor de democratie? (inleiding)

G500 kwam, zag en… tja, wat eigenlijk? Overwon? Dat valt niet goed vol te houden. Wat tamelijk ronkend van start ging begin van dit jaar doet toch een beetje aan een nachtkaars denken. G500 is behoorlijk naar de achtergrond gedrukt in het geweld van de echte ‘grotemensenpolitiek’, waar echte partijen echte regeerakkoorden sluiten en met de echte gevolgen daarvan te maken hebben.

3
december
0 Comments
Posted in Recensies

‘Onttovering’, idealen en verantwoordelijkheid

In tijden als de onze, waarin fact free politiek bedrijven tot deugd schijnt te zijn verheven, is het opvallend dat een boek van bijna een eeuw oud met als titel Wetenschap als beroep & Politiek als beroep weer hernieuwde aandacht krijgt. Kan de recente herdruk van deze klassieker worden gezien als het begin van een tegenbeweging? Ik betwijfel het. Desalniettemin wordt van deze essays van Max Weber gezegd dat ze bij iedere politicus op het nachtkastje liggen – of zouden moeten liggen – naast Machiavelli. Is deze hernieuwde interesse in het denken van Weber terecht? Jazeker. Zijn deze essays daadwerkelijk onmisbaar voor hedendaagse wetenschappers of politici? Misschien.

2
december
0 Comments
Posted in Discussie, G500

Crisis en critiek der G500

Het lijkt ondertussen alweer een half politiek leven geleden dat de G500 zichzelf presenteerde aan Nederland met de belofte om veel te gaan veranderen. De eerste helft van 2012 was sowieso een tijd van grote opschudding. Een regering met steun van de PVV was gekomen en gegaan en in grote onzekerheid over wat de toekomst zou brengen, sleepte Nederland zich naar de verkiezingen van 12 september. In deze context leek het zo sympathiek, een groep jongeren die zich in wilde zetten om een fris geluid te laten horen. Een jong tegengeluid tegen een conservatieve vergrijzende elite. Maar ik had zelf, ook al ben ik een groot voorstander van jeugdigheid en een tegenstander van conservatieven van de generatie Opstelten, al meteen flinke bezwaren bij de opkomst, de ideeën en de werkwijze van de G500. Mijn bezwaren vallen grotendeels uiteen in twee categorieën. De eerste categorie heeft te maken met de staat van de democratie in Nederland, en de toekomst daarvan. De tweede groep heeft betrekking op wie of wat de G500 is, en op wat ze niet is. Democratie en discriminatie, om kort te zijn.

Geen conflict tussen geloof en wetenschap

‘Christenwetenschappers, ik gun jullie de vrijheid om wat anders te gaan doen,’ zo konden we onlangs lezen in de Volkskrant. Misschien een ingezonden briefje van een fanatieke atheïst die last heeft van een moeizame verhouding met zijn christelijke opvoeding? Nee, deze woorden bleken uit de pen te zijn gevloeid van de chef van de wetenschapsredactie, Maarten Keulemans.

3
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Wat doet Europa met haar nieuwe bevoegdheden?

Europa staat er slecht voor. Vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis is er nog steeds geen definitief economisch herstel in zicht. Alle politieke energie is de afgelopen jaren in economisch crisismanagement gestoken. Met weinig succes, want ook al is de ondergang van de euro voorlopig afgewend, de werkloosheid en armoede zijn onaanvaardbaar hoog en stijgende. Bovendien komt Europa door het permanente crisismanagement nauwelijks toe aan het formuleren van effectieve oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst: grondstoffenschaarste, vergrijzing, concurrentie met opkomende economieën en klimaatverandering.

3
juni
0 Comments
Posted in Reacties

Over welk spook hebben we het precies?

In het vorige nummer verdedigde Thomas Roode de stelling dat het spook van het communisme weer door Europa waart. Bij het zoeken naar een uitweg uit de huidige economische en politieke crises zou het communisme logische en wenselijke oplossingen bieden. In deze reactie zal Lars Cornelissen proberen aan te tonen dat Roodes geopperde oplossing in feite geen communisme, maar socialisme is. Tevens laat hij zijn kritische licht schijnen over de voorstellen die wel uit communistische hoek komen.

3
juni
0 Comments
Posted in Interviews

Op de automatische piloot als het kan, kritisch alert zijn als het moet.

Jan Bransen (1958) is filosoof en sinds 2002 hoogleraar Filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1985 tot 2002 was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en van 2000 tot en met 2003 was hij als bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige antropologie in de grondslagen van het humanisme verbonden aan de Universiteit Leiden. Volonté Générale sprak met hem over zijn kijk op filosofie en zijn nieuwe boek Laat je niets wijsmaken (Zoetermeer: Klement, 2013).

3
juni
0 Comments
Posted in Recensies

Uw dagelijkse politiek-economische analyses

Bij het werken op de computer dwaalt menig mens regelmatig af naar websites als Facebook of 9gag. Anderen struinen www.nu.nl of vergelijkbare nieuwswebsites af. Dit soort websites staat echter niet bekend vanwege het verschaffen van gedegen achtergrondinformatie of diepzinnige analyses; de korte nieuwsberichten geven slechts een kort overzicht van hedendaagse gebeurtenissen. Wie wil weten waarom iets heeft plaatsgevonden of wat de impact is van de gebeurtenis op regionaal, nationaal of globaal niveau, kan beter andere websites raadplegen. Een voorbeeld van een dergelijke website is Project Syndicate.

3
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Politieke passie anno nu

Alweer bijna zeven jaar geleden stapte ik vol goede moed een Nijmeegse collegezaal binnen voor mijn eerste college oudheid. Van de crisis was nog geen sprake; zelfs een historicus vond toch zeker binnen een half jaar wel een (leuke) baan. Maar de banken vielen, het vertrouwen nam af, de bezuinigingen namen toe en de banen verdampten. Ach, dat zou wel overwaaien. Toch?

3
juni
0 Comments
Posted in Artikelen

Depressie bij migranten

In de media is het meeste nieuws over migranten negatief en gericht op het gebrek aan integratie of de hoge criminaliteitscijfers onder jonge Marokkanen. De belevingswereld van de migranten zelf komt helaas minder vaak aan bod. Wat doet het met deze ‘Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ – de nieuwste term voor allochtonen – om in Nederland te wonen?