Fin

De oplettende lezer heeft het waarschijnlijk al gemerkt: er is recent geen nieuw nummer van Volonté Générale gepubliceerd. In het ‘Hoofdredactioneel’ van het laatste nummer dat begin maart 2015 is verschenen, kwam een mogelijk afscheid al aan de orde. Het was ons laatste nummer en, hoewel we het niet hoopten, is het ook het laatste wapenfeit van Volonté Générale gebleken.

Volonté Générale is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat studenten met hun kennis en kwaliteiten een frisse, onbevangen en interessante bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat. Volonté Générale heeft hier in de afgelopen jaren een platform voor geboden. In het tijdschrift zijn vele interessante artikelen gepubliceerd over zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast hebben we boeken besproken, films gerecenseerd en interessante publieke figuren aan de tand gevoeld. Als hoofdredactie zijn we trots op het resultaat dat vier keer per jaar digitaal werd gepubliceerd. En, bovenal,  dankbaar richting de vele enthousiaste auteurs die dit mogelijk maakten.

Ondanks dat we nog steeds in onze missie geloven, houdt Volonté Générale hier op. Vijf jaar heeft Volonté Générale bestaan en er zijn in totaal zestien nummers verschenen. Het afgelopen jaar heeft de hoofdredactie zich gebogen over de vraag ‘hoe verder?’ Er waren plannen over zogenaamde correspondenten in studentensteden en een interactieve website. Deze plannen bleken echter niet haalbaar.

Het is tijd voor andere initiatieven. Wij willen alle lezers, auteurs en geïnterviewden graag heel hartelijk bedanken. Zolang studenten kritisch blijven denken en zolang zij vinden dat ook zij een stem moeten hebben in het maatschappelijk debat, zullen initiatieven zoals Volonté Générale ontstaan waarmee de behoefte aan een platform wordt vervuld. We vinden het jammer dat wij dit niet meer zullen doen, maar we geven het stokje vol vertrouwen door aan een nieuwe generatie studenten. We wensen onszelf en u daarbij alvast veel lees- en denkplezier.

Martijn van den Boom
Gaard Kets
Jan Maas
Roos van der Zwan

Ps.: De redactie houdt deze website, inclusief alle artikelen, nog minstens een jaar online. Kom dus gerust nog eens kijken.